Камък на ораторите, довеждащ ума, тялото, емоциите и духа до хармония

Халцедон - Камък на ораторите, довеждащ ума, тялото, емоциите и духа до хармония

Халцедонът поражда чувства на великодушие и щедрост, премахва враждебността и трансформира меланхолията в радост.

Камъкът Халцедон абсорбира негативната енергия и след това я разсейва, за да предотврати по-нататъшното и предаване.

Синият халцедон е камъкът на съзиданието. Отваря разума за асимилиране на свежи идеи и помага за приемането на нови ситуации. Дава път на умствената гъвкавост и вербалните умения, усилвайки възможностите за слушане и комуникация. Синият халцедон дава чувство на безгрижност и способност да се гледа напред с оптимизъм, подобрява себеразбирането.

В древността най-предпочитаните геми са били изрязваните от халцедон, често с фигури на богове и знаци на небесни и водни символи, защото халцедонът е бил камъкът на метеорологичното време и се е използвал за заболявания, предизвикани от промяната на времето. Освен това, оттогава до днес, той е считан за камък на ораторите.

Халцедонът е един от камъните, отреден за Риби и е камък-пазител на Стрелеца.